حماية قاعدة البيانات من هجمات ال Injections باستخدام Java

Offered By
In this Guided Project, you will:

تعمل Parameterized Query عن طريق Java's Prepared Statement

تحمي قاعدة البيانات من ال Injection Attacks

1 saeat wanisf
Intermediate
No download needed
Split-screen video
Arabic
Desktop only

فى نهاية المشروع هتقدر تعمل PostgreSQL Database مبسطة باستخدام Java., خلال المشروع ، هنتعامل مع ال Database عن طريق Java Application و هتستخدم parameterized queries لأجل حماية ال Database من هجمات الSQL Injections . و اخيرا هنحمي الDatabase بطرق متعددة ومعروفة في عالم الSoftware Development . المشروع مستواه متوسط لالDevelopers و الSoftware Engineers اللي شغالين في مجال الtech ومهتمين بتحسين مهاراتهم في Java في مجال ال Software Development و مهتمين بال Backend Systems اللي Secure و محصنة ضد الهجمات هنستخدم Java لامكانيات والطرق المتعددة لحماية ال Queries من ال Injection Attacks من خلال المشروع هتوسع مفهومك عن Query Security و Database Security عامة

Skills you will develop

  • Database (DBMS)

  • Back-end Web Development

  • Parameterize Queries

  • Java Programming

  • security

Learn step-by-step

In a video that plays in a split-screen with your work area, your instructor will walk you through these steps:

  1. Database Setup

  2. Simple SQL injection on a non parameterized query

  3. Query Validation

  4. Query Parameterizing

  5. Creating Database Roles

How Guided Projects work

Your workspace is a cloud desktop right in your browser, no download required

In a split-screen video, your instructor guides you step-by-step

Frequently Asked Questions

By purchasing a Guided Project, you'll get everything you need to complete the Guided Project including access to a cloud desktop workspace through your web browser that contains the files and software you need to get started, plus step-by-step video instruction from a subject matter expert.

Because your workspace contains a cloud desktop that is sized for a laptop or desktop computer, Guided Projects are not available on your mobile device.

Guided Project instructors are subject matter experts who have experience in the skill, tool or domain of their project and are passionate about sharing their knowledge to impact millions of learners around the world.

You can download and keep any of your created files from the Guided Project. To do so, you can use the “File Browser” feature while you are accessing your cloud desktop.

Guided Projects are not eligible for refunds. See our full refund policy.

Financial aid is not available for Guided Projects.

Auditing is not available for Guided Projects.

At the top of the page, you can press on the experience level for this Guided Project to view any knowledge prerequisites. For every level of Guided Project, your instructor will walk you through step-by-step.

Yes, everything you need to complete your Guided Project will be available in a cloud desktop that is available in your browser.

You'll learn by doing through completing tasks in a split-screen environment directly in your browser. On the left side of the screen, you'll complete the task in your workspace. On the right side of the screen, you'll watch an instructor walk you through the project, step-by-step.