About this Course

31,929 recent views
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Coursera Labs
Includes hands on learning projects.
Learn more about Coursera Labs External Link
Beginner Level
Approx. 24 hours to complete
Turkish

What you will learn

  • Planlama aşamasının bileşenlerini ve bunların önemini açıklama.

  • Proje planı ve risk yönetimi planı oluşturmak için gerekli araçları ve en iyi uygulamaları belirleme. 

  • Bütçenin nasıl tahmin edildiğini, takip edildiğini ve sürdürüldüğünü açıklama.

  • İletişim planı taslağı oluşturma ve planın nasıl yönetileceğini açıklama.

Skills you will gain

  • Risk Yönetimi
  • Görev Tahmini
  • Satın Alma
  • Stratejik Düşünme
  • Proje Planlaması:
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Coursera Labs
Includes hands on learning projects.
Learn more about Coursera Labs External Link
Beginner Level
Approx. 24 hours to complete
Turkish

Offered by

Placeholder

Google

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up99%(4,230 ratings)
Week1
Week 1
5 hours to complete

Planlama aşamasına başlama

5 hours to complete
10 videos (Total 39 min), 7 readings, 5 quizzes
Week2
Week 2
4 hours to complete

Proje planı oluşturma

4 hours to complete
9 videos (Total 42 min), 6 readings, 5 quizzes
Week3
Week 3
5 hours to complete

Bütçe hazırlama ve satın alma süreçlerini yönetme

5 hours to complete
12 videos (Total 51 min), 8 readings, 8 quizzes
Week4
Week 4
4 hours to complete

Riskleri etkili bir şekilde yönetme

4 hours to complete
10 videos (Total 38 min), 5 readings, 7 quizzes

About the Google Proje Yönetimi Professional Certificate

Google Proje Yönetimi

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.